Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Segjärnsrör

Segjärnsrör för schaktfria applikationer har dragsäkra fogar och utvändig beläggning med mekaniskt skydd av fiberarmerad cement s k ZM-beläggning. Kopplingarna utförs dragsäkra och varje fog kan uppta en vis avvinkling innan rören låser, så att säga, järn mot järn. Vanliga fabrikat är PAM direxional och Gustavsbergs VRS-rörsystem med ZM-beläggning. Vattenledning använder invändig cementbruksisolering och tryckavloppsledning använder vanligen invändig epoxybeläggning.