Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Beläggning - Cementbruksisolering (metod)

Renovering av invändigt korrosionsskydd på ledningar.

Kort beskrivning:

Cementbruk slungas på befintlig lednings insida med ett roterade sprutmunstycke.

Befintlig ledning:

Stål- och gjutjärn.

Installationsyta:

Schaktgropar för utrustningen.

Rörlängd och diameter:

0–300 m, Ø 200–1 200 mm.

Används till:

Vattenledningar.

Fördelar:

Smidigt sätt att återställa och förbättra invändigt korrosionsskydd. Kan användas på stora huvudvattenledningar. Servisanslutningar behöver normalt inte schaktas fram.

Begränsningar och nackdelar:

Ej lämplig på ledning med omfattande utvändig korrosion. Förbättrar inte befintlig lednings bärförmåga. Kräver schakt för accesspunkt. Varje ventil och ledningskrök behöver schaktas fram. Vattnets pH-värde påverkas ett antal månader efter installation i ledning med mindre vattenomsättning.

Har tidigare varit vanlig på vissa håll i Sverige, takten har avstannat/gått ned något det senaste årtiondet.