Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Styrd borrning i berg (metod)

Även kallad AT-hammare. Schaktfri nyläggningsmetod med aktiv styrning. Mycket snabb metod för längre styrda hål. Raka eller krokiga.

Kort beskrivning:

Den tryckluftsdrivna borrkronan krossar och pulveriserar berget. Metoden liknar styrd borrning men är till skillnad från den avsedd för berg. När pilotborrningen är klar ryms berghålet i ett eller flera steg till önskad dimension. Rymmarkronan med sina hårdmetallbestyckade rullar maler berget då den dras tillbaka genom pilothålet.

Används i:

Homogent berg

Begränsningar:

Löst, sprickfyllt berg

Borrlängd, diameter:

0–300 m, Ø 100–400 mm.

Rörmaterial:

plast, stål

Startgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Mottagningsgrop:

Från 2 x 2 m och uppåt

Används till:

Kanalisering för el, tele, gas, vatten, tryckspillvatten.

Fördelar:

Mycket snabb borrmetod för berg. Kräver inga stora gropar. Kan borra i en båge. Billigare än motsvarande metoder för samma dimensioner.

Begränsningar och nackdelar:

Ger vibrationer.

Risk för omgivningspåverkan, bl a:

Risk för störningar p g a vibrationer. Risk för okontrollerad avsänkning av grundvattennivå.

Förberedande undersökningar bl a:

Geoteknisk undersökning, inkl. undersökning av bergets egenskaper. Grundvattenundersökning. Lokalisering av befintliga ledningar vid start och mottagningspunkt.