Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Kärnborrning (metod)

Precisionsborrning av pilothål, med eller utan styrning. Skapar bergborrkärnor som visar på bergets kvalitet.

Kort beskrivning:

Ett ihåligt borrör som roterar snabbt. Borrkronan är en diamantförsedd ring som ”sågar” ut en kärna i berget genom nötning.

Borrlängd, diameter:

0–2 000 m, Ø 40–100 mm.

Används till:

Pilotborrning inför upprymning med annan metod, samt undersökningsborrning av berg.