Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

U-liner

Ett produktnamn i Sverige för formpassat rör. Se formpassat rör.

U-liner produceras av REHAU och installeras i Sverige av Scandinavia VA-teknik (SVATEK). U-liner är märkt med Nordic Polymark och finns i dimensioner 100 - 400 mm med SDR 17 godstjocklek.

U-liner finns även för självfallsledning som PE 80 i klenare dimension. Godstjockleken är SDR 26 (SN4, motsvarande långtidsringstyvhet ca 1 kPa) eller SDR 32 (SN2, långtidsringstyvhet ca 0,5 kPa) beroende på ledningens dimension. Insidan är av ljust material för att förbättra ljusförhållanden vid filming av ledning. Insidan tillåter även anslutning av serviser inifrån huvudledning genom uppfräsning och installation av anslutningsfoder ("hattar"), vilka fäster vid materialet och härdas på plats. Formpassade rör i klenare godstjocklekar kan installeras genom och anslutas i brunnar på huvudledningen utan schakter. Detta möjliggör installation helt schaktfritt, precis som flexibla foder, dock är möjlig dimension och långtidsringstyvhet begränsad.