Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Trafiklast

Mängden av och tyngden från trafik ovan mark ger ett extra tryck ned till ledning. Vid rördimensonering kan detta kräva kompensation i godstjocklek för att röret inte ska bli ovalt eller kollapsa.