Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Spirallindat rör

Renoveringsmetod för väg- och Järnvägstrummor.

Spirallindade rör är plastprofiler av PVC eller PE som lindas på insidan av befintligt rör/trumma, vanligen med särskild robot som åker längs plastprofilen. Profilerna hakar i varandra och låses. Profilerna injekteras sedan manuellt mot befintlig rörvägg.

Metoden används sällan i Sverige, men kan vara en tänkbar lösning för mycket stora dimensioner med udda tvärsnitt.