Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Skyddsrör

Används bl a som skydd för känslig ledning/omgivning, eller för att kunna möjliggöra byte/anläggning av medialedning utan att schakta upp sträckan. Är standard då ledningar behöver korsa järnvägsbank och större väg.

Vanligen väljs obehandlade ståltuber av handelsstål, s k handelstuber. Rören fogas till en ledning genom svetsning under pågående borrning. Rören har varken korrosionsskyddsbehandling på insidan eller utsidan. De bör därför endast används till skyddsledning.

Vissa borrmetoder innebär automatiskt att ett foderrör installeras i jorden. Detta foderrör används då i många fall som skyddsrör.