Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Rörtryckning

Schaktfri nyläggningsmetod där rörledningar trycks på plats i lera. Används för självfallsledningar och liknande. Se vidare Metodbeskrivning Rörtryckning. Begreppet har även använts som ett samlingsnamn på tekniker i allmänhet som skapar ett hål under exempelvis väg och järnväg.