Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Rörstyvhet

Begreppet används för att beskriva deformationsegenskaper hos ett flexibelt plaströr. Vid exakt samma yttre belastning riskerar ett rör med lägre rörstyvhetsvärde att bli mer ovalt eller kollapsa än det med högre rörstyvhet. Rörstyvhet under korttidsbelastning anges som SN-tal. Vanligast vid nyläggning i ledningsgrav i Sverige är SN8.