Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Pilotstyrd Rörtryckning

En variant av rörtryckning/betongrörtryckning. Används normalt vid dimensioner 200-600 mm. Efter att tryckstation/brunn och mottagningsstation/brunn etablerats i form av spontad grop eller sänkbrunn, trycks ett pilotrör från tryckbrunnen till mottagningsbrunnen. Pilotöret kan styras tillbaka mot centrum med hjälp av optisk kontroll och på så sätt nås en hög precision. När mottagningsbrunnen nåtts, demonteras styrröret vartefter och mediaröret trycks utanpå pilotröret som använts som guide. Metoden tränger inte undan massorna utan de tas in i röret och tas ut efter hand exempelvis genom att man skruvar ut materialet med augerskruv.