Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Pilotborrning

En benämning för ett första steg i flera borrmetoder. Pilotborrningen bestämmer riktning och läge. Som andra steget vid borrningen ryms pilothålet upp till önskad dimension. Se även rymmare.