Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Larsenspont

Traditionell lodrät stödkonstruktion för schakt. En metallspont som slås/vibreras ner i marken. Varje spont har en s k fläns som fäster in i varandra allt eftersom de monteras. Spontplankorna låser så i varandra så att lös lera eller vatten inte tränger in.