Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Kärnborrning

En borrmetod som används för bergundersökningar och pilotborrning. Erhåller en borrkärna för kartläggning av bergets sammansättning och kvalitet. Kärnborrning går att utföra till flera tusen meters djup. Se vidare metodbeskrivning Kärnborrning.