Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Korttidsstyvhet

Ett rörs förmåga att uppta kortvariga yttre belastningar. Detta är en parameter som i No-Dig sammanhang måste beaktas vid installation av exempelvis ett PE-rör som utsätts för dragbelastningar i samband med installationsarbetet, som vid styrd borrning.