Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Kortrör

Kortare infodringsrör som används för schaktfri renovering genom att bygga en ny ledning inuti den gamla. Se vidare metodbeskrivning Infodring - kortrör.

Kortrör tillverkas av GAP, PE, PVC och PP. Beroende på utformning kan rören användas som infodringsledningar i självfallsledningar eller infodringsledningar vid rörspräckning. Beroende på spaltens storlek utförs i vissa fall injektering vid infodring.

Kortrör används sällan i Sverige. Den främsta anledningen är det stora antalet fogar, framförallt då de installeras ifrån befintlig nedstigningsbrunn.