Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Korsningsansökan

Vanligt ord för ansökan för att få upprätta ett avtal med Trafikverket om att få korsa en väg, järnvägsanläggning eller trafikverkets mark. Ger ej ledningsrätt. Se ledningstillstånd och ledningskorsningsavtal samt Trafikverkets hemsida.