Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Injektering

Åtgärd för att fylla ut hålrum med ett flytande ämne som sedan stelnar och antar fast form. Injektering används inom No-Dig för att täta sprickor i berg samt för att förstärka jord- och bergformationer. Se även kontaktinjektering.