Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Hattprofil

Flexibelt foder som används vid infodring av serviser inifrån allmän ledning. Påminner om en hatt med brett brätte. Ger möjligheten att täta läckage vid själva förgreningen. Se även Metodbeskrivning Flexibelt foder.