Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Galvutslagning

Byte av gammal galvaniserad stålledning mot ny genom att med exempelvis en jordraket knacka ut den gamla ledningen, samtidigt som ny ledning dras in efter jordraketen. Se Metodbeskrivning Jordraket.