Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Formpassat rör

Nytt plaströr som omformats/vikts för att få en tillfällig areaminskning och på så vis möjliggöra installation i befintlig ledning. Vanlig renoveringsmetod för vattenledningar. Se vidare Metodbeskrivning Infodring - Formpassade rör.

Den vanligaste typen av formpassade rör i Sverige är PE-rör i SDR 17 PN 10, vilka produceras cirkulära och reduceras i diameter genom att vika rören U-formade i varmt tillstånd på fabrik. Rören kan även användas till mindre självfallsledningar.

Formpassade rör kan även tillverkas med högre SDR tal för tryckavloppsledningar eller för självfallsledningar. Ledningen har då ett tunnare gods, exempelvis rör med styvhet SN4, detta medger installation via nedstigningsbrunnar.

Vissa fabrikat har mycket högt SDR-tal och är avsedda för enbart tätning av större trumma eller kulvert. Ovanligt i Sverige.

Formpassade rör kan med samma princip tillverkas av PVC. Rören tillverkas i SN8 och SN4 för mindre självfallsledningar. Fördelen med att välja PVC är att areaminskningen blir något mindre, då PVC har högre E-modul än PE. Ovanligt i Sverige.