Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Foderrör

Jordborrningsterm. Rör för infodring av borrhål vid jordborrning. Används för att stärka upp hålet så att det inte rasar ihop. Foderröret används aldrig själv som mediarör. I de flesta fall används vanliga icke korrosionsskyddsbehandlade stålrör av handelskvalitet. Rostfria rör används inte av kostnadsskäl. Se även skyddsrör och inklädnadsrör.