Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Flexibelt foder

Ett mjukt dimensionerat foder som ”blåses upp” och härdas på plats inne i den befintliga ledningen. Kallas även populärt för strumpa. Se vidare Metodbeskrivning Flexibelt foder.

Består av flera lager med filt och/eller glasfiber med utvändig och invändig skyddsfilm. Materialet är impregnerat med harts, vanligen av polyester, som härdas på plats med ånga, UV-ljus eller varmvatten. Kan vara armerat eller oarmerat. Foder finns för huvudledningar, servisanslutningar- s k hattprofiler-, punktrenovering, och infodringar där endast en punkt är åtkomlig.

Armerat foder- glasfiberstrumpa:

Flexibla foder med armering innehåller normalt glasfiber. Även kolfiber är möjligt, men erbjuds ännu inte i i Sverige. Armeringen har som funktion att öka E-modulen och minska krypningen. Främst innebär detta att fodret kan väljas något tunnare. Dessutom kan spalten mellan befintlig ledning och installerat foder göras något mindre.

De flesta leverantörer erbjuder strumpor med olika mängd glasfiberarmering i de flesta dimensioner. Armerade foder behöver dock inte alltid vara den mest ekonomiska lösningen i alla dimensioner, i jämförelse med oarmerade foder.

Oarmerat foder- filtstrumpa:

Flexibelt foder utan armering. Strumpa utan armering blir något tjockare än armerad strumpa, men kan under vissa förutsättningar vara mest ekonomisk. Få leverantörer i Sverige kan erbjuda oarmerade foder i de flesta dimensioner.