Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Epoxi

Epoxi, även stavad epoxy, är en typ av härdplast. Epoxi har generellt mycket stor förmåga att häfta vid de flesta material. Den kan göras vatten- och diffusionstät, kemikaliebeständig och värmebeständig. Den tål mekaniska påfrestningar bättre än övriga härdplaster.

Epoxi har traditionellt använts inom VA-nätet som bl a korrosionsskydd på ventiler samt som beläggning i rörböjar på segjärnsledningar. Inom No-Dig kan epoxi i två sammanhang: som lim på utsidan av vissa flexibla foder samt som möjlig invändig beläggning av tryckledningar.

Metoden har tidigare använts i Sverige. Man slutade av arbetsmiljö-/allergiskäl att använda epoxi. Dessutom är metoden kontroversiell för dricksvatten på grund av att bisfenol A kan frigöras ifrån epoxin, framförallt ifrån tvåkomponentsepoxi som blandas på plats.

Metoden används inte längre i ledningar i Sverige, dock används det i vissa fall inom brunnsrenovering för skyddsbeläggning.