Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Dykarledning

Ledning som är förlagd i en vertikal båge. Aktuellt bl a i sammanhang där en ledning skall passera under ett vattendrag. Avloppsledningar som är förlagda som dykarledning är förknippade med karaktäristiska problem, såsom sedimentation på botten, vilket kan leda till stopp i ledningen.