Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Bursting

Kallas även statisk eller hydraulisk Rörspräckning. Uppspräckning av gammal ledning och installation av ny. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Se även Metodbeskrivning Rörspräckning - hydraulisk.