Wiki NoDig

Wiki Nodig är ett uppslagsverk med samlade tekniska termer som används inom branschen för schaktfri teknologi. Det är ett levande dokument vilket uppdateras och justeras kontinuerligt allt efter som teknikutvecklingen inom industrin går framåt. Wiki NoDig är utvecklat av Johan Lundberg AB. Ange källa om ni använder er av material från denna sida. Copyright Johan Lundberg AB.

Beläggning

Ytskikt som inte nödvändigtvis är ursprungligt. Inom No-Dig i Sverige appliceras skyddsbeläggning med cementbruk eller polyuretanplast, PU för att återställa eller öka korrosionsskyddet hos befintlig tryckledning. Se Metodbeskrivning Beläggning-cementbruksisolering resp Metodbeskrivning Beläggning-PU.

Andra möjliga beläggningsmaterial är glasfiberförstärkt polyester och epoxy. Förutom att epoxy kan förekomma i vissa fall inom brunnsrenovering för skyddsbeläggning används inte dessa två material i ledningar i Sverige.