Skip to main content

Projektering

Vi ser det inte som vår uppgift att använda schaktfritt till varje pris. När traditionell schaktning är bäst rekommenderar vi självklart detta. Och eftersom schaktfritt kräver större noggrannhet, genomsyrar detta vårt sätt att arbeta.

Under processen (se figur nedan) är det viktigt att kartlägga alla förutsättningar och fakta om projektet. Därefter består arbetet av att värdera tillgängliga alternativ och utan förutfattade meningar ta sig fram till en lösning som fungerar.

Lundbergs trappa – No-Dig processen i 8 steg

Vi arbetar alltid efter en stegvis arbetsmodell som vi döpt till ”Lundbergs trappa”. De första trappstegen – behovsanalys och förstudie – är viktigast. Där undersöker vi om det överhuvudtaget finns en schaktfri lösning som uppfyller ledningsägarens krav.

Redan här tar vi fram en grov kostnadsuppskattning som underlag för beslut att gå vidare. Ofta visar det sig att möjligheten till besparingar är så stor att detta räcker som beslutsunderlag. Om beställaren önskar kan vi projektleda hela projektet – från tanke till färdig ledning.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB