English Suomi
Arkiv

Nyheter

Tjänster


  Vi arbetar främst som stöd och bollplank i hela processer från tidigare skeden till avslutat schaktfritt projekt. Vi kan även komma in och stödja dig i delar av projekt. Som oberoende konsulter kan vi bl a underlätta för dig med följande tjänster i följande skeden:


 1. Förstudier

  – Att hitta en ledningslinje som gör de billigaste och bästa alternativen möjliga.
 2. Projektering

  – Metodval, arbetsbeskrivning, bestämmelser.
 3. Teknikgranskning av handlingar och riktlinjer

  – Är jobbet rätt beskrivet, går det att utföra som tänkt, finns risk för missförstånd. Är våra riktlinjer tillräckliga avseende schaktfritt?
 4. Upphandling

  – Har entreprenören gjort onödiga reservationer, finns fällor och fel i det finstilta, är kostnaden rimlig, är entreprenören seriös?
 5. Genomförande

  – Kvalitetsgranskning, projektledning, byggledning, dokumentation. Utförandefasen möter ofta litet andra frågeställningar än konventionella ledningsprojekt gör. Här kan du som beställare få oberoende stöttning med kvalificerad, insatt kompetens.
 6. Utbildning

  – Kortare eller längre kurser för alla som på något sätt arbetar med ledningsbyggnad och ledningsrenovering.
 7. NoDig Platform

  – webbaserat verktyg som underlättar för planering och projektering av schaktfritt. Se www.nodigplatform.se
 8. Ramavtal

  – Vi hjälper er ta ett helhetsgrepp- förståelse för, upphandling av och genomförande av schaktfri teknik.
 9. Geoteknisk undersökning

  – Vi vet vilka frågor som måste bevaras för att ett schaktfritt projekt ska vara framgångsrikt. Vi kan därför optimera och planera utförande av geotekniska undersökningar utifrån verkligt behov. Förutom traditionella vertikala undersökningsmetoder arbetar vi med:


  – Resistivitetsmätning
  – Horisontell sondering
  – Kärnborrning