English Suomi
Arkiv

Nyheter

Praktikfall

Ny teknik sparade miljoner åt Borlänge Energi

Översvämningar har länge varit ett stort problem i Borlänge. Därför behövde dagvattenledningarna byggas ut, men förhållandena var besvärliga. Med traditionell schakt skulle mer än 10 000 bilar med schaktmassor behöva köra genom centrum. Den preliminära kostnadskalkylen pekade på 20-30 miljoner. Och det var bråttom…
Johan Lundberg AB kopplades in och vi rekommenderade metoden mikrotunnling – ovanlig i Sverige, men både de geotekniska problemen och transportbehovet eliminerades.
Slutnotan för projektet blev 11 miljoner – exakt som offerten; inga tillägg. Idag har många nätägare fått upp ögonen för tekniken och fler projekt är på gång.

Ibland lönar det sig att göra tvärtom

När Fortum skulle dra en högspänningskabel under E4 i Stockholm var tanken att använda schaktfri teknik på sex delsträckor. Johan Lundberg AB engagerades för att göra en förstudie kring projektet. Vi såg direkt att det gick att ersätta borrning med schakt på en av sträckorna. Allt som krävdes var en enkel flyttning av befintliga fjärrvärmeledningar. Ändringen sänkte den budgeterade kostnaden med fem miljoner.
Under det fortsatta arbetet kunde vi förkorta ledningslinjen, vilket sparade ytterligare 1,2 miljoner. Vi pekade också på potentiella problemsträckor och såg till att geotekniken undersöktes. Genom att riskerna var kända kunde ledningsägaren ta höjd för eventuella problem i sina kalkyler.

Ramavtalet som gynnar både beställare och entreprenör

För att få ännu större nytta av metoderna ville man få tillgång till fler entreprenörers tjänster. Då behövs en ny typ av ramavtal och man tog kontakt med Johan Lundberg AB.
Vi gjorde en bred teknik- och behovsanalys inriktad på framtiden. Kommunen ville t ex kunna utnyttja sina egna resurser när det passar. Vi kartlade också entreprenörernas inriktning och styrkor.
Resultatet blev ett ramavtal där alla som uppfyllde kraven fick vara med. Entreprenörerna var lyriska – äntligen får de göra just de jobb de är bäst på och kan tacka nej när förutsättningarna inte stämmer. Kanske är Jönköpings ramavtal det första som är lika positivt för entreprenören som för beställaren.

”Känns bra att slippa en massa frågor vid upphandlingen.”

Tranås kommun behövde ett ramavtal för schaktfri ledningsrenovering. Avtalet skulle omfatta de metoder som kunde bli aktuella för kommunen i framtiden.
– Vi är en liten kommun och ville vara säkra på att allt blev rätt. Man förlorar alltid värdefull tid när upphandlingar överklagas. Och dessutom brukar vi alltid bli tvungna att svara på frågor. Därför tog vi hjälp av Johan Lundberg AB för att först göra en behovsanalys och sedan arbeta fram anbudsunderlaget.
– Den här gången var telefonerna helt tysta. Anbudsunderlaget var tydligen kristallklart och vi fick inte en enda fråga. Det säger en del om kvaliteten.
Thomas Ivarsson, Tranås Kommun


Schaktfritt är alltid en bra affär, både för skattebetalarna och miljön.

Ledningsbyggnad och ledningsrenovering med schaktfri teknik är betydligt billigare än schaktning. Det går mycket snabbare och är skonsammare för miljön.

Det blir också möjligt att bygga nytt eller renovera den befintliga infrastrukturen utan att störa trafik, närboende och näringsidkare.

Schaktfri teknik är dock mer komplicerad än schaktning. För att du ska slippa obehagliga överraskningar och kunna utnyttja teknikens fördelar krävs noggrannhet och specialkompetens, både vid planering och genomförande.

Johan Lundberg AB kan hjälpa dig hela vägen, både med att hitta den smartaste lösningen, med att handla upp och att genomföra dina projekt. För dig som vill kunna arbeta självständigt arrangerar vi olika slags utbildning.

Johan Lundberg AB

Vi är oberoende konsulter och specialister på schaktfri ledningsbyggnad och ledningsrenovering. Vi kan ta totalansvar eller stödja dig i alla delar av dina schaktfria projekt:

• Förstudie • Genomförande och kontroll
• Metodval och projektering • Dokumentation och projektuppföljning
• Upphandling och anbudsutvärdering • Ramavtal