Etikett: Referensprojekt

Avancerad mikrotunnling under Nissan

Laholmsbuktens VA, där Halmstad kommun ingår, hade länge varit oroliga för de båda tryckavloppsledningar som korsar Nissan mitt i Halmstad. Ledningarna är av gjutjärn, har en diameter av 500 mm och är vitala för hela avloppsnätet. Ett haveri skulle kunna ställa till riktigt obehagliga problem...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015

I samband med årsmötet för Scandinavian Society of Trenchless Technology utsågs årets NoDig-projekt. Vinnare blev den schaktfria ledningsbyggnad som Stockholm Vatten under senvintern genomfört i Huddinge.Utmaningen var att förlägga en kilometerlång, grov ledning på normalt djup i ett vattensjukt...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Nytt uppdrag åt SKB.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, har gett Johan Lundberg AB uppdrag att vara med i en undersökning om en speciell borrteknik. Uppdraget innehåller bland annat borrningar med mycket höga krav på precision. – Självklart är vi stolta över att få samarbeta med ett högteknologiskt företag som SKB....

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas!

I våras började byggandet av Stockholmsarenan – en ny idrotts- och evenemangsarena i närheten av Globen. När grundläggningsjobbet skulle starta upptäckte man att Stockholm Vattens VA-ledningar låg i vägen och måste flyttas. Men omläggningen av ledningarna var komplicerad. Bland annat skulle ledningarna...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad

Fortum Värme ansluter nya kunder i Mälardalen. Inte så sällan skall vägar, järnvägar vattendrag och andra hinder passeras för att ledningarna skall komma fram. Att använda schaktfri teknik i dessa situationer är väl beprövat och en lösning som bevisligen orsakar mindre störning av trafik och övrig...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB

Stockholm Vatten levererar dricksvatten till mer än en miljon människor i Stockholm, samt renar avloppsvatten från hushåll och industrier. Ledningsnätet, som omfattar hela 530 mil ledningar, växer snabbt. Även ledningsrenovering pågår ständigt. I flera avseenden är Stockholm Vatten en föregångare....

Referensprojekt

Fortsätt läsa

Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun?

En aktuell fråga i samband med nyexploatering i Nynäshamn är om en borrad självfallsledning genom berg kan underlätta anslutningen till det kommunala VA-nätet. Johan Lundberg AB fick för en tid sedan uppdraget att utreda detta. I utredningen har ingått förslag på ledningssträckning, inmätning av...

Referensprojekt

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

R-symbolen identifierar företag som har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.
Läs mer om R-licens

DCA-Europe, Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsultfirmor inom styrd borrning. Vi har som första skandinaviska organisation blivit upptagna som associate members i DCA. I vårt arbete eftersträvar vi att följa de goda erfarenheter som DCA’s normer och standarder berikar oss med.
Läs mer om DCA

ISO 9001 är en internationell standard för certifiering på området kvalitet. ISO 9000 är standardserien för kvalitet där ISO 9001 är själva kravdokumentet i standarden.
ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. ISO 14001 är ett kravdokument för certifiering av miljöledningssystem.


© 2020 Johan Lundberg AB