English Suomi
Arkiv

Nyheter

Palvelumme

 

 1. Soveltuvuusanalyysi

  – Määritellä putkilinjalle sijainti, joka mahdollistaa edullisimman ja parhaan menetelmävaihtoehdon käyttämisen.

 2. Suunnittelu


  – Menetelmän valinta, työselostus, määräykset.
 3. Asiakirjojen tekninen tarkastelu

  – Onko työ kuvattu oikein, onko suunniteltu työ mahdollinen toteuttaa, onko olemassa väärinymmärryksen riskejä?

 4. Hankinta

  – Onko urakoitsija tehnyt tarpeettomia varauksia, onko pienellä painetussa tekstissä ansoja tai virheitä, ovatko kustannukset kohtuulliset ja onko urakoitsija vakavasti otettava.

 5. Toteutus

  – Laadunvalvonta, projektinjohto, dokumentointi. Kun projekti toteutetaan kaivamattomilla menetelmillä, törmätään toteutusvaiheessa usein hiukan erilaisiin kysymyksenasetteluihin kuin perinteisiä menetelmiä käytettäessä. Tähän voit tilaajana saada asiantuntevaa ja riippumatonta tukea.

 6. Koulutus

  – Lyhyempiä ja pidempiä kursseja kaikille, jotka työskentelevät verkostojen rakentamisen ja saneerauksen parissa.