Skip to main content

Schaktfria metoder vid ledningsbyggande

Marken består av olika jordmaterial – lera, sand, grus m.m. Ofta förekommer dessutom en blandning av dessa; stenar, block och till och med inslag av berg i marken. Det finns borrmetoder som främst är avsedda för vissa jordtyper och fungerar sämre eller inte alls för andra. Ett ledningsbygge innebär relativt ofta att borrning ska ske i olika jordmaterial.

Jordborrning i stället för schaktning vid ledningsbyggande

Gemensamt för all jordborrning är att det borrade hålet måste stabiliseras för att inte falla ihop. Därför installeras ett foderrör vid borrningen. Foderröret används sedan ofta som skyddsrör. Medialedningen (vattenledningen, elkabeln, fiberkabeln osv.) förläggs inuti skyddsröret. I vissa fall, och vid vissa borrmetoder, kan medialedningen installeras direkt i jord.

Johan Lundberg AB

Johan Lundberg AB är oberoende konsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering.


AAA - Högsta kreditvärdighet - Johan Lundberg AB

Att Johan Lundberg AB är trippel A-certifierade innebär att företaget finns i den högsta klassen för kreditvärdighet.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

Johan Lundberg AB är schaktfri ramavtalsleverantör inom kategorin; miljö- och teknikkonsulter hos Sinfra.

ISO 9001 14001 Certified A3Cert

Johan Lundberg AB är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, som representerar internationell standard för kvalitets- och miljöledningssystem.

DCA - Drilling Contractors’ Association

Drilling Contractors’ Association – Branschorgan för Europas entreprenörer, teknikutvecklare och konsulter inom styrd borrning. Som första skandinaviska medlem tar vi del av och bidrar till standarder och nätverkande för ökad kvalitet i branschen.
Läs mer om DCA


© 2024 Johan Lundberg AB