English Suomi
Arkiv

Nyheter

Så fick Solna Vatten ett ramavtal som fungerar

Ramavtal är bra i teorin, men när det gäller komplicerade tjänster blir avtalet lätt är en skrivbordsprodukt som ingen behärskar och inte heller tas på allvar av marknaden. I värsta fall får beställaren en tjänst som egentligen inte passar, och dessutom till fel pris. Detta gagnar ingen.

Solna Vatten AB – ett kommunalt bolag som svarar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet – har under ett antal år haft ett ramavtal för schaktfria tjänster vid renovering av vatten- och avloppsledningar samt brunnsrenovering. Avtalet ansågs som allt för generellt och hade inte alltid tagit hänsyn till lokala förutsättningar.

 Nu ska Solna Vattens ramavtal uppdateras och breddas genom en ny upphandling. Som förberedelse har vi tillsammans med kommunen arbetat fram nya anbudshandlingar, som ska landa i ett ramavtal som är bättre anpassat till kommunens behov. Vi har arbetat efter en egen fyrstegsprocess:

  1. Workshop där vi går igenom de schaktfria metoder som finns och som använts, beställarens erfarenheter, ny teknik och kompletterande produkter. Vad har fungerat bra och vad behöver förändras för att fylla just beställarens behov bättre. 
  1. Kravspecifikation för tjänsten ”ramavtal för schaktfria tjänster” som dels konkretiserar diskussioner och erfarenheter, dels beskriver beställarens krav och önskemål på ramavtalet och vad det skall leverera under avtalstiden. Kravspecifikationen remissas och diskuteras tills alla är nöjda med innehållet.
  1. Analys av relevanta mängder, baserad på ledningsnät och behov av ledningsåtgärder under kommande avtalsperiod. Att upphandlingen verkligen speglar förväntade avrop är en fördel både för beställare och anbudslämnare.
  1. Teknisk beskrivning och mängförteckning, inklusive AF-delar som är relevanta för beställaren.

Den här processen skapar engagemang, både för processen, dess innehåll och slutprodukt. Processen säkrar också att ramavtalet är anpassat till beställarens organisation, behov och budget.

Ett ramavtal enligt den här modellen har förutsättningar att generera relevanta priser och ett positivt, öppet samarbetsklimat mellan beställare och entreprenör. Så här säger Therese Sundström, upphandlare på Solna Vatten:

– När det gäller specialområden som schaktfritt känns det tryggt att ha tillgång till expertis. Vi hade ett bra samarbete med Johan Lundberg AB och hade nytta av deras kompetens under hela processen.