English Suomi
Arkiv

Nyheter

Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där!

2016-12-18

e-power-pipe

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima bestämde sig Tyskland för att stänga sina kärnkraftverk. Istället ska ny vindkraft från Nordsjön transporteras söderut genom landet. Detta betyder att många nya högspänningsledningar ska byggas.

Luftledningar är både komplicerade och tidsödande att bygga, och att gräva ned markledningar är nästan lika svårt eftersom myndigheter och markägare ställer mycket höga krav på återställning. För att lösa problemet har företaget Herrenknecht på rekordtid utvecklat en ny borrmetod för schaktfri förläggning av skyddsledningar för högspänningskablar.

e-poer-pipe-1 e-power-pipe-3

Den nya borrmetoden, som kallas E-power pipe, gör det möjligt att förlägga ledningarna på normalt kabeldjup i sträckor ända upp till 1500 meter. Metoden är mycket noggrann och den nyutvecklade borrkaxhanteringen innebär minimal påverkan på omgivningen. 

Den 15 december hade 150 deltagare från hela världen samlats i södra Tyskland för att bevittna världspremiären för den nya metoden. Och givetvis var vi på plats.  

– Vi måste vara väl uppdaterade över vilka nya tekniker som utvecklas, säger Johan Lundberg. Genom att introducera ny teknik kan vi hjälpa våra kunder att spara stora pengar. Vi gjorde likadant för drygt 1,5 år sedan då den nya borrmetoden Pipe Express användes i ett projekt för Stockholm Vatten. Den nya metoden innebar en kostnadsbesparing för ledningsägaren på drygt 60 miljoner kronor.

– Det är verkligen tillfredsställande att få arbeta med metoder och lösningar som inte bara spar pengar åtkunderna, utan också innebär mindre störning, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan. 

e-power-pipe-4