English Suomi

Nyheter

Så fick Solna Vatten ett ramavtal som fungerar “Att bygga Sveriges största pumpstation fanns inte på kartan” Vill du hjälpa Sveriges ledningsägare att spara miljoner med framtidens teknik? Johan Lundberg AB kommer till Göteborg! Världsunik borrmetod för elindustrin lanserad. Vi var där! ”Nästa gång ska vi kontakta Johan Lundberg tidigare” Avancerad mikrotunnling under Nissan Pipe Express utsett till årets NoDig-projekt 2015 Väl värt att åka ända till Skåne för Höstens Diplomkurs NoDig VA, Uppsala 13-15 oktober Diplomkurs NoDig VA för ledningsägare i Skåne! God jul till Filippinerna! Premiär för NoDig Platform på VA-mässan! Lyckad premiär för diplomkurs schaktfritt Diplomkurs NO-DIG VA 18-20 nov Johan Lundberg AB på IRO för tredje året i rad. Årets julklapp går till Filippinerna. Diplomkurs NO-DIG VA 25-27 mars Nu startar vi utbildning inom schaktfritt! På uppdrag av Johan Lundberg AB har ett examensprojekt utförts av student på KTH Intressanta nyheter inom schaktfri ledningsbyggnad Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket! Johan Lundberg upplyser väghållare att ledningsarbeten inte bara är ett bekymmer. Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Uppskattade anföranden vid utställarseminarierna VA-mässan Mikrotunnel minskar översvämningsrisk i Borlänge centrum. Johan Lundberg, talade vid SSTT årsmöte 2012 Missa inte Johan Lundbergs föredrag vid SSTT 16-17 April Inhämtning- och avsätting av information Hur förmår vi våra planerare och beslutsfattare att tänka rätt redan på idéstadiet? Årets julgåva går till att hjälpa övergivna barn i Rumänien Hur ska det här sluta? Byggnation av ny vindkraft med hjälp av schaktfri teknik Nytt uppdrag åt SKB. Medlem i SSTT’s arbetsgrupp. Hemkommen från NoDig 2011 i Berlin Nya ansikten på Johan Lundberg AB. Hur gör dom på andra sidan staketet? Julgåvan gick till barnen på Haiti Framtidssäker borrad ledning ersätter ledning under bro Johan Lundberg utbildar internationella studenter i schaktfritt Johan Lundberg AB fyller ett år idag! Hjälp – det ligger ledningar där grunden ska byggas! Johan Lundberg utbildar i schaktfritt för norrlandskommuner Fortum Värme tar hjälp vid fjärrvärmeutbyggnad Stockholm Vatten skriver avtal med Johan Lundberg AB Schaktfritt prioriterat när Eon Värme bygger fjärrkyla Borrad VA-ledning i Nynäshamns kommun? Beställ nya handboken om schaktfritt! Stort intresse för Johan Lundberg på VA-mässan! Ökat sug efter schaktfritt i lågkonjunktur Premiär för Johan Lundberg AB

Ny bok av Johan Lundberg: Bredband åt folket!

2013-03-19

Bredband åt folket! – Tips och fakta för dig som vill bygga ledningsnät miljövänligt, snabbt och billigt med schakt-och grävfri teknik

Precis som all annan infrastruktur är IT en förutsättning för samhällets utveckling. Därför har regeringen satt upp ett ambitiöst mål, nämligen att 90% av hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till supersnabbt bredband.

Ska det här lyckas så krävs ett nytt sätt att tänka. Bredband är nämligen mycket mer än bara bandbredd, switchar och routrar av senaste modell. Fortfarande ska ledningsnät byggas, fastigheter anslutas och nätdelar kopplas ihop.

Att gräva ned kablar och ledningar i marken är inget nytt. Men idag finns schakt- och grävfria metoder som är billigare, snabbare och påverkar miljön betydligt mindre. Att passera vägar, järnvägar, vattendrag och andra hinder med schaktfri teknik är numera vardagsmat. Men det gäller att arbeta smart, välja rätt utrustning och använda rätt metod på rätt plats.

Denna bok vänder sig i första hand till dig som skall bygga bredband och andra kabelnät. Därför beskriver vi både traditionellt schaktfria metoder och närliggande metoder som brukar kallas grävfria, t.ex. fräsning och plöjning.

Metoder som främst används vid större ledningar, t.ex. VA och fjärrvärme, beskrivs inte i denna bok.