English Suomi
Arkiv

Nyheter


 

Rörspräckning – hydraulisk (Bursting)

Uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla, eller större.

Kort beskrivning: En hydraulisk dragutrustning får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. Samtidigt dras en ny ledning in. Spräckutrustningen kan kompletteras med skärverktyg för att lättare bryta isär befintlig ledning.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Installationsyta: Schaktgrop skall inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-600 mm, plast

Används till: VA, gas

Läs mer om olika former av rörspräckning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.