English Suomi
Arkiv

Nyheter

Rörspräckning – pneumatisk

Metod för uppspräckning av gammal ledning och installation av ny ledning. Den nya ledningen kan vara av samma dimension som den gamla eller större. Denna tryckluftsdrivna teknik är föregångare till den hydrauliska rörspräckningen.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får spräckkonan att bryta isär befintlig ledning. En ny ledning dras samtidigt in. Utrustningen dras frammåt med ett vajerspel.

Befintligt rör: Betong, keramik, plast, gjut- och segjärn, stål

Begränsningar: Omgivning som är känslig för vibrationer. Olja i tryckluften kan förorena ny ledning.

Installationsyta: Schaktgrop ska inrymma utrustningen, från 2×2 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-150 m, 50-600 mm, plast

Används till: VA, gas

Läs mer om olika former av rörspräckning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.