English Suomi
Arkiv

Nyheter

Styrd borrning

Fantastisk teknik som klarar borra långa och ”krokiga” hål. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i marken efter en förutbestämt linje. Borrhuvudets läge kontrolleras med inbyggd radiosändare och styrs med en vinklad styrsked. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Huvudsakligen lera och sand

Begränsningar: Grus, sten och berg

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-600 m, 40-1000 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om styrd borrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.