English Suomi
Arkiv

Nyheter


Rörtryckning (Betongrörstryckning)

Används för tryckning av betongrör i lera. Ofta handlar det om självfallsledningar med svag lutning för spill- och dagvatten.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i leran med hydraulcylindrar. I fronten sitter en styrutrustning som korrigerar för avvikelser ifrån den raka linjen. Lera tas ut ur röret kontinuerligt genom transportband, skrapspel, spolning etc.

Används i: Lera

Begränsningar: Friktionsmaterial

Startgrop: Skall inrymma borrutrustningen, från 2x2m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-200 m, 400-2500mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om rörtryckning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.