English Suomi
Arkiv

Nyheter

Röˆrrammning

Rörramning

Används för lite större skyddsrör under bl.a. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren rammar röret in i jorden och ”stansar” ett hål. När hela röret är genomslaget töms röret.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×10 m och uppåt. Mothåll krävs ej.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1500 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om rörramning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.