English Suomi
Arkiv

Nyheter

Mikrotunnelborrning

Mikrotunnling

Används för tryckning av ledningar av betong. Metoden liknar betongrörstryckning, men klarar alla typer av jordmaterial, även homogent berg. Används ofta till självfallsledningar med svaga lutningar för spill- och dagvatten, men även som skyddsrör för vatten, elkulvert mm.

Kort beskrivning: Betongröret pressas in i jorden med hydraulcylindrar. I fronten sitter borrutrustning och styrutrustning. Borrhuvudet lösgör jorden och en konisk kross mal ned sten och block. Borrkaxet pumpas ut med borrvätskan i ett slutet system till en avskiljningsanläggning placerad ovan mark.

Används i: Lera, sand, grus, sten, block och berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 2×2 m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 250-4200 mm, betong

Används till: Självfallsledningar för spill- och dagvatten. Även skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten

Läs mer om mikrotunnling i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.