English Suomi
Arkiv

Nyheter

Hammarborrning

Hammarborrning

Mycket bra och tillförlitlig metod för grus, stenigt och blockigt material. Se även under “Bergborrning” nedan.

Kort beskrivning: Den tryckluftsdrivna slaghammaren får borrkronan att krossa allt i sin väg. Den yttre ringborrkronan drar med sig ett foderrör av stål som håller hålet öppet och fungerar som skyddsrör efter avslutat arbete. Borrkaxet tas ut genom foderröret.

Används i: Alla jordarter samt berg

Begränsningar: Inga geotekniska

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 3×7 m och uppåt

Rörlängd, diameter och material: 0-80 m, 100-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om hammarborrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.