English Suomi
Arkiv

Nyheter

Augerborrning

Ladda ner illustrationen som PDF

Augerborrning

Används för skyddsrör under t.ex. vägar och järnvägar. Främst avsedd för lera och sand.

Kort beskrivning: Skyddsröret pressas in i jorden. Röret töms kontinuerligt med en invändig skruv.

Används i: Lera och sand

Begränsningar: Större sten, berg

Startgrop: Ska inrymma borrutrustningen, från 4×10 m och uppåt. Mothåll krävs.

Rörlängd, diameter och material: 0-50 m, 300-1200 mm, stål

Används till: Skyddsrör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten, även självfallsledningar för spill- och dagvatten

Läs mer om augerborrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.