English Suomi
Arkiv

Nyheter


Rullborrkrona

AT-borrning (SBR)

AT-borrning (SBR)

Som styrd borrning; skillnaden är att metoden klarar tuffare jordmaterial.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en förutbestämd linje. Rullborrkronan roteras av en invändig drivaxel och mal sönder allt i sin väg. Borrkronans riktning styrs genom att positionera den yttre borrstångens vinkel. Borrhuvudet följs med inbyggd radiosändare. När stången dras ut igen, vidgas borrhålet med rymmaren. Samtidigt dras mediaröret in i det borrade hålet.

Används i: Friktionsmaterial och lera, stenhaltig, hård mark, även berg

Begränsningar: Större dimensioner i kraftigt skiftande jordmaterial

Startgrop: Endast mindre start- och mottagningsgrop

Rörlängd, diameter och material: 0-300 m, 100-500 mm, plast, stål

Används till: Skyddsrör eller mediarör för el, tele, gas, fjärrvärme, vatten, tryckspillvatten.

Läs mer om AT-borrning i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.