English Suomi
Arkiv

Nyheter

Allmänt om jordborrning

Marken består av olika jordmaterial – lera, sand, grus mm. Ofta finns också stenar och block i marken. Det finns borrmetoder som främst är avsedda för vissa jordtyper och fungerar sämre eller inte alls för andra. Relativt ofta innebär ett ledningsbygge att borrning ska ske i olika jordmaterial.

Gemensamt för all jordborrning är att det borrade hålet måste stabiliseras för att inte falla ihop. Därför installeras ett skyddsrör, även kallat foderrör, vid borrningen. Ledningen (vattenledningen, elkabeln, bredbandskabeln osv.) förläggs inuti skyddsröret. I vissa fall och vid vissa borrmetoder kan ledningen i sig själv fungera som ”skyddsrör”.

Litet om de vanligaste metoderna hittar du här på hemsidan. Mer utförlig information hittar du i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se