English Suomi
Arkiv

Nyheter

Paneler

Infodring – paneler (Segment)

Renovering av stora ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti det befintliga. Det nya röret byggs upp av halvor eller delar av en rörsektion.

Kort beskrivning: Ett nytt rörsegment inmonteras via befintlig nedstigningsbrunn eller i från en schaktgrop. Varje rörsegment monteras fast på plats och bygger på så sätt successivt upp ett nytt rör. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för intag av rörsegment.

Rörlängd, diameter och material: 0-100 m, 800-2500 mm, glasfiberarmerad plast, betong

Används till: VA

Läs mer om infodring med paneler i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.