English Suomi
Arkiv

Nyheter


Kortrör

Infodring – kortrör

Renovering av ledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Rör i längder om 0,5-6 m.

Kort beskrivning: Ett nytt kortrör placeras i befintlig nedstigningsbrunn eller i schaktgrop. Varje rör skjuts in i befintlig ledning, varefter ett nytt lyfts ned och skjuts in osv. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmatning av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-2000 mm, plast, glasfiberarmerad plast

Används till: VA

Läs mer om infodring med kortrör i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.