English Suomi
Arkiv

Nyheter

Infodring

Infodring – kontinuerliga rör (Sliplining)

Snabb och enkel teknik för renovering av tryckledningar genom att förlägga ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr svetsas ihop och dras in i det befintliga med en vinsch. Utrymmet mellan gammalt och nytt rör fylls med cement.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Lång schaktgrop för indrag av rör.

Rörlängd, diameter och material: 0-500 m, 100-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Läs mer om infodring av kontinuerliga rör (sliplining) i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.