English Suomi
Arkiv

Nyheter

Infodring – formpassade rör

Renovering av ledningar genom att montera ett rör av mindre dimension inuti befintlig ledning. Ett kontinuerligt rör med en tillfälligt reducerad tvärsnittsarea installeras i det befintliga. Efter installation återgår röret till normal dimension. Spalten mellan gammalt och nytt rör blir minimal.

Kort beskrivning: Ett nytt plaströr omformas på arbetsplatsen eller viks ihop på fabrik. Efter montering återgår röret till sin ursprungliga form genom trycksättning och uppvärmning, vanligtvis med ånga.

Befintligt rör: Alla typer.

Installationsyta: Nedstigningsbrunn eller schaktgrop för inmontering av plaströr.

Rörlängd, diameter och material: 0-1000 m, 100-1000 mm, plast

Används till: VA, gas

Läs mer om infodring med formpassade rör i “WikiNoDig” på www.nodigplatform.se.